پرداخت الکترونیک

مقالات آموزشی در حوزه پرداخت الکترونیک.

شاپرک چیست

شاپرک چیست؟

شبکه الکترونیکی پرداخت کارت که به اختصار به آن شاپرک می گویند، یک شرکت فعال در زمینه ی تامین زیر...