پرداخت الکترونیک

مقالات آموزشی در حوزه پرداخت الکترونیک.

ولث تک چیست؟

ولث تک (Wealth Tech) چیست؟

ولث تک چیست؟ «Wealth Tech» به استفاده از فناوری‌های نوآورانه مانند هوش مصنوعی برای ارائه جایگزینی برای شرکت‌های مدیریت سرمایه...

لندتک چیست؟

لندتک (LendTech) چیست؟

لندتک، از ترکیب دو واژه Lend (قرض دادن) و Technology (فناوری) ساخته شده است. این فناوری قرض‎دهی (وام‌دهی)، تحول عظیمی...

چک الکترونیکی

چک الکترونیکی چیست؟

قطعا تا به امروز چک کاغذی را مشاهده کرده‌اید. چک‌های الکترونیکی شکل دیجیتالی شده چک‌های کاغذی است. با توجه به...

فین‌تک (FinTech) چیست؟

فین‌تک (FinTech) چیست؟

فین‌تک (FinTech) چیست؟ یک اصطلاح فراگیر است که به نرم‌افزار، برنامه‌های کاربردی موبایل و سایر فناوری‌هایی که برای بهبود و...